Logopedická péče

V rámci logopedické péče zabezpečujeme:

Logopedická péče probíhá zpravidla na základě doporučení pediatra nebo jiného zdravotnického odborníka. Vlastní objednání k logopedovi lze provést osobně, telefonicky, ev. e-mailem. Návštěvy v logopedických ambulancích probíhají na základě ojednávání (tedy dohodnutí dne i hodiny).

Logopedická péče je pro klienty bezplatná, je hrazena v rámci smluvního vztahu zdravotnického zařízení a zdravotních pojišťoven.

Přímo hrazeno je pouze logopedické vyšetření na vlastní žádost, péče nad rámec smluvního vztahu nebo vypracování zprávy nesledující léčebný cíl.

V současné době je možné objednat se v Kladně, na Stochově, v Novém Strašecí a v Rakovníku.